Interessante links

Praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51598035.

Praktijk is aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg).

Praktijk is aangesloten bij SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
SCAG folder te downloaden.

Volg me op Facebook